فروشگاه کشاورز

یک فروشگاه ساده

فروشگاه اینترنتی کشاورز کار خاص و یا متفاوتی انجام نمیده. بلکه فقط کسب و کاری که گذشتگان ما بصورت فیزیکی داشتن رو دیجیتالی انجام میده. البته سعی میشه محصولات متنوع و خوبی عرضه بشه.