کشاورز لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
داس موتوری هیوندای مدل ۱۵۵۲-BP داس موتوری هیوندای مدل ۱۵۵۲-BP 6150000 6150000
اره باغبانی برگر مدل ۶۴۷۵۰ اره باغبانی برگر مدل ۶۴۷۵۰ 1230000 1230000
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB 80000 80000
قیچی پیوند آرتی تک مدل ۳t قیچی پیوند آرتی تک مدل ۳t 1150000 1150000
قیچی پیوند سونو مدل J60 قیچی پیوند سونو مدل J60 1650000 1650000
قیچی پیوند مدل J68 قیچی پیوند مدل J68 1880000 1880000
چاقو پیوندزنی دو تیغه بهکو مدل ۹۹۷۰*BK چاقو پیوندزنی دو تیغه بهکو مدل ۹۹۷۰*BK 300000 300000
چاقوی طوق زنی ۴/۱ اینچ مدل ۷۳۷W-BK چاقوی طوق زنی ۴/۱ اینچ مدل ۷۳۷W-BK 180000 180000
قیچی چمن زن بهکو مدل BGS-2100 قیچی چمن زن بهکو مدل BGS-2100 430000 430000
قیچی چمن زن بهکو مدل BGS-2200 قیچی چمن زن بهکو مدل BGS-2200 270000 270000