کشاورز لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
قیچی باغبانی بهکو مدل BP-7304 قیچی باغبانی بهکو مدل BP-7304 345000 345000
قیچی باغبانی بهکو مدل BP-121-23 قیچی باغبانی بهکو مدل BP-121-23 235000 235000
قیچی میوه چین ۷ اینچی بهکو مدل BP-1811H قیچی میوه چین ۷ اینچی بهکو مدل BP-1811H 169000 169000
قیچی میوه چین ۶ اینچی بهکو مدل BP-170 قیچی میوه چین ۶ اینچی بهکو مدل BP-170 134000 134000
قیچی میوه چین ۷ اینچی بهکو مدل BP-1701 قیچی میوه چین ۷ اینچی بهکو مدل BP-1701 125000 125000
قیچی باغبانی بهکو مدل BH-PR06 قیچی باغبانی بهکو مدل BH-PR06 195000 195000
اره زنجیری موتوری هیوندای مدل Techno700 اره زنجیری موتوری هیوندای مدل Techno700 6350000 6350000
اره زنجیری بنزینی رونیکس مدل ۴۶۴۵PRO اره زنجیری بنزینی رونیکس مدل ۴۶۴۵PRO 5230000 5230000
اره زنجیری برقی رونیکس مدل ۴۷۴۰ اره زنجیری برقی رونیکس مدل ۴۷۴۰ 3745000 3745000
اره زنجیری بنزینی ادون مدل gcs-20.2800 اره زنجیری بنزینی ادون مدل gcs-20.2800 1955000 1955000