کشاورز لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
قیچی باغبانی کد ۱۸۵۸ قیچی باغبانی کد ۱۸۵۸ 350000 350000
قیچی باغبانی نولان مدل ۳۰۴۱۰۰ قیچی باغبانی نولان مدل ۳۰۴۱۰۰ 175000 175000
قیچی باغبانی ۸ اینچی بهکو مدل BP-8518H قیچی باغبانی ۸ اینچی بهکو مدل BP-8518H 290000 290000
نوار پیوند لاتکس مدل تدا ۵۰ متری نوار پیوند لاتکس مدل تدا ۵۰ متری 73000 73000
قیچی میوه چین ۷ اینچی بهکو مدل BP-1811H قیچی میوه چین ۷ اینچی بهکو مدل BP-1811H 130000 130000
قیچی چند منظوره رزپک مدل ۱۰۳ قیچی چند منظوره رزپک مدل ۱۰۳ 56000 56000
قیچی باغبانی آکوا کرفت مدل ۳۶۰۴۸۳ قیچی باغبانی آکوا کرفت مدل ۳۶۰۴۸۳ 730000 730000